Affärsområde Dala El & Signal kan leverera färdigbyggda anläggningar inklusive inkoppling och anslutning av kablar för signalobjekt men även El-anslutningen.

Våra leveranser sker med kontraktsformer såsom:

 • Utförandeentreprenad (AB04) 
 • Totalentreprenad (ABT06) alternativt (ABTU/07)

Dala El &Signal har egna produktionslokaler för Prefab av signalskåp och – kurar.

Vi erbjuder byggnation/produktion och installation av:

 • Renovering och ombyggnation av skåp
 • Underhåll av signalanläggningar (privata infrastrukturförvaltare)
 • El och Signaltekniker
 • Vägskyddsanläggningar
 • Vägkurer
 • Signalskåp
 • Bomdriv
 • Skåp
 • Elskåp
 • Växelvärmeskåp