Affärsområde Dala El & Signal kan leverera färdigbyggda anläggningar inklusive inkoppling och anslutning av kablar för signalobjekt men även El-anslutningen.

Våra leveranser sker med kontraktsformer såsom:

Utförande (AB04) eller Totalentreprenad (ABT06) eller (ABTU/07)

Vi erbjuder byggnation/produktion och installation av:

  • Renovering och ombyggnation av skåp
  • El och Signaltekniker
  • Vägskyddsanläggningar
  • Vägkurer
  • Signalskåp
  • Bomdriv
  • Skåp
  • Elskåp
  • Växelvärmeskåp