COVID-19 och besök av våra kontor

Med omtanke och för alla medarbetares säkerhet.

Under rådande pandemi så håller vi kontoret stängt och vidare önskar vi att alla kunder och samarbetspartners respekterar detta. Besök skall anmälas i god tid via telefon eller mail med bekräftelse innan besök.

info@dalainfragroup.se

0243-430660