Affärsområde Dala Entreprenad och Spår består av två sektioner varav den ena sektionen verkar inom maskintjänster och entreprenad och den andra sektionen verkar inom spårarbeten såsom svetsning, neutralisering, kontroller och styrande funktioner.

Bolaget levererar maskin-, entreprenad- och spårtjänster till både egna och externa entreprenadprojekt.